2u Server Case TC2016 (ลึก 65cm.)

TC2016

เคสเซิฟเวอร์ขนาด 2u รุ่น TC2016

ขนาด: 650mm.x430mm.x88mm.

คุณสมบัติ
1. รองรับการติดตั้งพาวเวอร์ซัพพลายทั้งแบบ ATX และแบบ 2u Single
2. รองรับการติดตั้งไดร์ฟ 5.25” จำนวน 1 ช่อง (ช่องแบบปรุ)
3. รองรับฮาร์ดดิสขนาด 3.5” ได้ 6 ลูก
4. พัดลมขนาด 8cm จำนวน 4 ชุด
5. มีช่อง USB จำนวน 2 พอร์ตทางด้านหน้า
6. รองรับบอร์ดทุกขนาด สูงสูดที่ 12” x 13”

หมายเหตุ: สินค้ารายการนี้เป็นเคสเปล่าพร้อมพัดลมเคส ยังไม่รวมพาวเวอร์ซัพพลายและชุดรางสไลด์