เซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้ขนาด 3u

TCS301B
ชุดเซิฟเวอร์พร้อมใช้ขนาด 3u รุ่น TCS301B (รองรับ 16 ฮาร์ดดิสแบบ hotswap พร้อมระบบ RAID) 3u Server Set TCS301B (16 Hotswap HDD with RAID)...
TCS301A
ชุดเซิฟเวอร์พร้อมใช้ขนาด 3u รุ่น TCS301A (รองรับ 16 ฮาร์ดดิสแบบ hotswap พร้อมระบบ RAID) 3u Server Set TCS301A (12 Hotswap HDD with RAID)...