ชุดเซิร์ฟเวอร์สำหรับโซลูชั่นด้านการเก็บข้อมูล

TCS301B
ชุดเซิฟเวอร์พร้อมใช้ขนาด 3u รุ่น TCS301B (รองรับ 16 ฮาร์ดดิสแบบ hotswap พร้อมระบบ RAID) 3u Server Set TCS301B (16 Hotswap HDD with RAID)...
TCS301A
ชุดเซิฟเวอร์พร้อมใช้ขนาด 3u รุ่น TCS301A (รองรับ 16 ฮาร์ดดิสแบบ hotswap พร้อมระบบ RAID) 3u Server Set TCS301A (12 Hotswap HDD with RAID)...
TCS202B
ชุดเซิฟเวอร์พร้อมใช้ขนาด 2u รุ่น TCS202B (รองรับ 12 ฮาร์ดดิสแบบ hotswap พร้อมระบบ RAID) 2u Server Set TCS202B (12 Hotswap HDD with RAID)...
TCS201A
ชุดเซิฟเวอร์พร้อมใช้ขนาด 2u รุ่น TCS202A (รองรับ 12 ฮาร์ดดิสแบบ hotswap พร้อมระบบ RAID) 2u Server Set TCS202A (12 Hotswap HDD with RAID)...
TCS201
ชุดเซิฟเวอร์พร้อมใช้ขนาด 2u รุ่น TCS201 (รองรับ 8 ฮาร์ดดิสแบบ hotswap พร้อมระบบ RAID) 2u Server Set TCS201 (8 Hotswap HDD with RAID)...