การจัดส่งสินค้า


บริษัทบริการจัดส่งฟรีในทุกรายการสินค้าโดยบริษัทจัดส่งเอกชน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจะใช้เวลาจัดส่งถึงลูกค้า 2-3 วันทำการ
สำหรับพื้นที่จัดส่งในกรุงเทพมหานคร บริษัทจะมีการเสริมการจัดส่งโดยรถบริษัทเพิ่มเติม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกช่องทางการจัดส่งที่เหมาะสม โดยจะแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบวิธีการจัดส่งก่อนทำการจัดส่ง


สำหรับกรณีเร่งด่วน (สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น) ท่านลูกค้าสามารถเลือกจัดส่งโดยแมสเซนเจอร์ หรือรถเล็กเหมาคัน โดยจัดส่งถึงในวันทำการเดียวกัน สำหรับการชำระค่าสินค้าก่อน 13.00น. ค่าบริการคิดตามระยะทาง ท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าบริการได้ที่โทร 0924936198 โดยสามารถเลือกตัวเลือกจัดส่งเร่งด่วนในระบบสั่งซื้อ ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งค่าบริการจัดส่ง ผู้จัดส่งจะเก็บค่าจัดส่งกับท่านลูกค้าโดยตรงตามจำนวนที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้


การรับสินค้าที่บริษัท


ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าที่ได้บริษัทในวันทำการถัดไป และสามารถชำระค่าสินค้าที่ได้บริษัท กรณีต้องการรับสินค้าเร่งด่วน โทรติดต่อที่ 0924936198 เพื่อสอบถามการจัดเตรียมสินค้า